Augustson  Itämeri
Augustson  Itämeri

Augustson Itämeri

500,00 €

Serigrafia v, 1988, 49x65

Teos on myyty.